Vergoeding

Vergoeding

De vergoeding van de behandeling van kinderen en jeugdigen verloopt vanaf 2015 via de gemeente. Wij hebben voor de zorg binnen de Generalistische Basis GGZ contracten met de gemeenten: Nijmegen, Beuningen, Heumen, Druten, Millingen aan de Rijn, Groesbeek, Ubbergen, Mook-Middelaar en Wijchen.

Er geldt voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar geen eigen bijdrage.


Voor de vergoeding van de behandeling is het belangrijk dat u een verwijsbrief heeft van de huisarts, jeugdarts of het sociale wijkteam. In deze brief dient vermeld te zijn dat u verwezen bent naar de Generalistische Basis GGZ. Daarnaast moet er in de verwijzing een vermoeden van een DSM classificatie worden vermeld.


Mocht de gemeente de kosten niet vergoeden dan kunt u ervoor kiezen de behandeling zelf te betalen. Hiervoor wordt een bedrag van 111 euro per consult (45 minuten) in rekening gebracht


De tarieven die worden gehanteerd voor diagnostiek en behandeling zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).