Afspraak maken

Afspraak maken

Als u uw kind/ jeugdige wilt aanmelden voor diagnostiek of behandeling vragen wij u om gebruik te maken van het onderstaande contactformulier.

Voor vergoede zorg dient u in het bezit te zijn van een verwijsbrief en bij kinderen/ jongeren onder de 16 jaar, dienen beide gezaghebbende ouders akkoord te zijn.


Gedurende de zomervakantie is de praktijk gesloten. Nieuw te starten behandelingen en onderzoeken kunnen direct na de vakantie worden ingepland. U kunt hiervoor alvast het aanmeldformulier invullen.