Behandeling

Behandeling en diagnostiek


Wij bieden behandeling en diagnostiek aan bij kinderen en jeugdigen tussen de 4 en 18 jaar.


Voorafgaand aan de behandeling en/of diagnostiek vindt een intakegesprek plaats, waarbij de hulpvraag wordt besproken. De behandeling en/of diagnostiek wordt vervolgens afgestemd op deze hulpvraag. Samen worden doelen opgesteld, die worden nagestreefd. Behandeling en diagnostiek vindt plaats binnen de Generalistische Basis GGZ.

Een behandel- of diagnostiek traject omvat maximaal 24 uur (1440 minuten). Dit is de tijd die staat voor de gesprekken, het onderzoek, verslaglegging en eventueel overleg met een andere zorgverlener of school. Een behandeling duurt 45 minuten.


Tijdens het eerste gesprek wordt u gevraagd om de gegevens van uw kind en van uzelf in te vullen op een aanmeldformulier. Hiervoor heeft u het identiteitsbewijs van uw kind. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om het aanmeldformulier alvast thuis in te vullen en mee te nemen naar het eerste gesprek. Bij kinderen jonger dan 16 jaar dienen beide gezaghebbende ouders toestemming te geven voor de behandeling.


Mocht u verhinderd zijn dan dient u dit 24 uur van te voren door te geven. Als u dit niet doet kan het gesprek in rekening worden gebracht. Meer informatie hierover kunt u nalezen in de betalingsvoorwaarden.