Klachten

Klachten

Praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie Anne Hermans streeft naar zorg van goede kwaliteit. Ondanks dit streven kan het zijn dat u ontevreden bent over de geleverde zorg. Mocht dit het geval zijn dan is het belangrijk om dit in een vroeg stadium te melden. Neemt u hierover contact op met Anne Hermans, zij zal haar uiterste best doen om deze onvrede weg te nemen en er samen met u uit te komen.


Mocht het niet gelukt zijn om er samen uit te komen dan kunt u terecht bij:


Het College van Toezicht van de NVO, de beroepsvereniging waarbij de praktijk is aangesloten.

De Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg (Wet BIG).Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. In de Privacy policy is na te lezen welke privacygevoelige informatie wordt opgeslagen en voor welk doel deze wordt gebruikt.